4. Kuzey Olingo

4. Olingo

Resim Jeremy Gatten

Olingo, Carnivora'nın rakunlarla yakından ilgili bir başka üyesidir, ancak bu çok daha az yaygın olarak dağılmıştır. Bazı Orta Amerika ülkeleriyle sınırlı olan bu ağaçta yaşayan hayvan, genellikle deniz seviyesinden 1.000 metre yükseklikte dağlık alanlarda yaşar.

Bu hayvan bizim tek vejeteryanımızdır - olingo neredeyse sadece incir gibi meyvelerle beslenir. Bu hayvanın vejeteryan ve aynı zamanda Carnivora tarikatının bir üyesi olduğunu söylemek bir çelişki gibi geliyor mu? Hayır! Unutmayın, 'Etobur', konuşma dilinde kullanılan 'etobur' terimlerinden farklı bir anlama sahip bilimsel bir sınıflandırmadır.

Bu etobur, Orta Amerika'ya özgüdür.